ไข่มุกเสริมสารอาหาร Fit&Fun ได้รับทุน TED FUND-พัฒนาต้นแบบสู่การผลิตเชิงพานิชย์

103 จำนวนผู้เข้าชม  | 

TED FUND

MHealthPSV2021 ได้รับทุน TED FUND -POC(Prove of Concept) จากกระทรวงอุดมศึกษา ฯ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นวัตกรรมอาหารอนาคตเพื่อสุขภาพ ฟิตแอนด์ฟัน บับเบิ้ลโอโลยี ไข่มุกเสริมสารอาหาร เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง ตามเป้าหมายแห่งความยั่งยืนของสหประชาชาติ

โดยคุณศุภลักษณ์ บัณฑิตกุล นวัตกรและผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้รับแรงบันดาลใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหา ผู้ป่วย chronic disease ที่ล้มตายเป็นจำนวนมากในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID19 อีกทั้งต้องการที่จะผลิตอาหารที่อร่อยบริโภคแล้วมีความสุขเพลิดเพลินในการรับประทาน

จนประสบความสำเร็จ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และขยายขนาดการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยตวามร่วมมิอกับโรงงานอาหารที่มีมาตรฐานผลิตมาตรฐานระดับสากล เพื่อการส่งออกสู้ตลาดโลก

Powered by MakeWebEasy.com